Disclaimer

Deze website is een product van Troupin Uitvaartzorg.
Troupin Uitvaartzorg zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar zij geeft hiervoor geen garanties. Troupin Uitvaartzorg kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Troupin Uitvaartzorg worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Troupin Uitvaartzorg.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Troupin Uitvaartzorg heeft geen zeggenschap over deze websites. Troupin Uitvaartzorg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Troupin Uitvaartzorg  aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden door Troupin Uitvaartzorg op welke manier dan ook.
Nederlands recht is van toepassing.